Kjære kunde:

Takk for at du har valgt Bemanningshjelpen AS!

Bemanningshjelpen er en gasellebedrift! 

Både i 2020, 2021, 2022 og i 2023 fikk vi denne utmerkelsen fra Dagens Næringsliv.

Bemanningshjelpen er også Norges mest dedikerte bemanningshjelp innen pedagogiske yrker.

Det er veldig enkelt og tidsbesparende å bruke oss.

Du er kun en telefon, SMS eller mail unna!

Daglig leder har 15 års erfaring med rekruttering til forskjellige stillinger. Han har mange års erfaring fra flere bemanningsbyråer og har tatt med seg det beste fra alle verdener og dannet derfor i 2013 Bemanningshjelpen AS. Han har også brukt mange av disse årene på å rekruttere til osloskolen med stor suksess.

Vi stiller meget strenge krav til hvem vi tar inn og kun de beste får jobb hos oss. Dette gjenspeiles i fornøyde kunder.

Vi gjennomfører grundige intervjuer og går igjennom alle papirer (CV, vitnemål og attester) samt kontakter flere referanser på alle våre medarbeidere.

Vi dekker oppdrag helt ned til fire klokketimer med unntak av VGS.

Avbestilling av et oppdrag må skje minst 24 timer før oppstart. Eks.: Du kan bestille et oppdrag kvelden før eller samme dag, men om du så avbestiller dette, må du betale for oppmøte. Dette fordi vi har lønnsplikt på alle våre medarbeidere.

Dersom du som kunde ønsker å ansette en av våre medarbeidere direkte hos dere etter at de har vært utleid gjennom Bemanningshjelpen vil det tilkomme et overtakelsesgebyr.

De som skal jobbe med pedagogiske yrker må i tillegg skrive under på Bemanningshjelpens egenerklæring samt fremlegge gyldig vandelsattest fra politiet. Du som kunde kan derfor være trygg på at du får en medarbeider som har papirene i orden.

De som skal jobbe med pedagogiske yrker må også gjennomgå vårt omfattende pedagogikkurs som dekker barnehage, skole og AKS/SFO (0–18 år) «verdens viktigste yrke!»

Dersom dere ønsker profesjonell bistand med bemanning, rekruttering, omstilling, utvikling, andre konsulenttjenester eller trenger en kursholder for å få ned sykefraværet i bedriften håper jeg du tar kontakt med Bemanningshjelpen.

Vi tilbyr selvsagt også privatundervisning og leksehjelp i de fagene dere måtte ha behov for!

Når dere har en medarbeider som er utleid hos dere vil dere få en jevnlig og tett oppfølging fra Bemanningshjelpen. Dere vil få en timelisteoversikt på mail for godkjenning slik at lønn og fakturering blir riktig før lønnskjøring og fakturering faktisk skjer. Denne blir sendt ut etterskuddsvis senest den 5. i hver måned og du som kunde svarer senest den 10. i hver måned dersom du skulle ha kommentarer.

Med denne servicen slipper dere brukertilganger, passord og andre tidkrevende registreringsløsninger.

Vi gjør jobben for dere!

Korona:
Alle våre medarbeidere er til enhver tid pålagt å nøye følge med på forskningen og gjeldende regelverk som foreligger på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Kontakt 90 25 55 55 / bemanningshjelpen@bemanningshjelpen.no