Kjære kunde:

Takk for at du har valgt Bemanningshjelpen AS!

Det er veldig enkelt og tidsbesparende å bruke oss.

Du er kun en telefon, SMS eller mail unna!

Daglig leder har 15 års erfaring med rekruttering til forskjellige stillinger. Han har mange års erfaring fra flere bemanningsbyråer og har tatt med seg det beste fra alle verdener og dannet derfor i 2013 Bemanningshjelpen AS. Han har også brukt mange av disse årene på å rekruttere til osloskolen med stor suksess.

Vi stiller meget strenge krav til hvem vi tar inn og kun de beste får jobb hos oss. Dette gjenspeiles i fornøyde kunder.

Vi gjennomfører grundige intervjuer og går igjennom alle papirer (CV, vitnemål og attester) samt kontakter flere referanser på alle våre medarbeidere.

Vi dekker oppdrag helt ned til fire klokketimer med unntak av VGS.

Avbestilling av et oppdrag må skje minst 24 timer før oppstart selv om vi mottok oppdraget senere. Dette fordi vi har lønnsplikt på alle våre medarbeidere.
Dersom du som kunde ønsker å ansette en av våre medarbeidere direkte hos dere etter å ha vært utleid gjennom Bemanningshjelpen vil det i noen tilfeller tilkomme et overtakelsesgebyr.

De som skal jobbe med pedagogiske yrker må i tillegg skrive under på Bemanningshjelpens egenerklæring samt fremlegge gyldig vandelsattest fra politiet. Du som kunde kan derfor være trygg på at du får en medarbeider som fungerer optimalt hos deg.
Alle våre medarbeidere som skal jobbe innen pedagogiske yrker må fullføre og bestå et omfattende pedagogikkurs til lærervikarer fra Springbrett (norges første)!
Våre medarbeidere vil da være bedre rustet til å gi elevene den pedagogiske kvaliteten de fortjener. Fordi hver time teller!
Vikarkurset er utviklet av to pedagoger med over 20 års erfaring fra osloskolen.
Begge har også flere år som lærervikarer bak seg.
De har også jobbet som vikarinnkallere og skoleledere.
De har i tillegg rådført seg med skoleledere, vikarer, lærere, assistenter og spesialpedagoger under utviklingen av vikarkurset for å sikre kvaliteten av innholdet.
Kurset er basert på vikarhåndboka – Hvordan gjøre en god jobb i skolen.

Dersom dere ønsker bistand med rekruttering, personalutleie, organisasjonsutvilking, omstilling og eller trenger en kursholder for å få ned sykefraværet i deres bedrift håper jeg du tar kontakt med Bemanningshjelpen.

Vi tilbyr selvsagt også privatundervisning og leksehjelp i det eller de fagene du eller dine måtte ha behov for!

Når dere har en medarbeider som er utleid hos dere så vil dere få en jevnlig og tett oppfølging fra Bemanningshjelpen. Dere vil få en timelisteoversikt på mail for godkjenning slik at lønn og fakturering forblir riktig før lønnskjøring og fakturering faktisk skjer. Denne blir sendt ut etterskuddsvis senest den 5. i hver måned og du som kunde svarer senest den 10. i hver måned dersom du skulle ha kommentarer til denne.

Med denne servicen slipper dere brukertilganger, passord og andre tidkrevende registreringsløsninger.

Vi gjør jobben for dere!

Korona:
Alle våre medarbeidere er til enhver tid pålagt å nøye følge med på forskningen og gjeldende regelverk som foreligger på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Kontakt 90 25 55 55 / bemanningshjelpen@bemanningshjelpen.no